REFERENCIE

 

 

Tu sme si pre Vás pripravili niečo z našich najzaujímavejších referencií. Každá referencia má svoju konkrétnu adresu a dá sa jednoducho overiť a presvedčiť sa o jej pravosti, že sme defakto všetky práce aj skutočne zrealizovali.

 

 


Bytové domy:

Bytový dom, Holíčska 16-20, Bratislava
Bytový dom, M.Nešpora 37, Holíč
Bytový dom, Vajanského 283, Brodské
Bytový dom, Školská 14, Bratislava
Bytový dom, Vajanského 4,  Nové Mesto nad Váhom
Bytový dom, SNP 38,39,40,41, Holíč
Bytový dom, Vajanského 6,8,10, Skalica
Bytový dom, Lúčky 1-4, Holíč
Bytový dom, M.Nešpora 37, Holíč
Bytový dom, Farského 5, Bratislava
Bytový dom, Bakošová 38,40, Bratislava
Bytový dom, Javorinská 15,16,17,18, Nové mesto nad Váhom

 

Školská správa:

ZŠ Kúty
ZŠ a MŠ, Bratislava Koliba
ZŠ s MŠ, Štefanov
SOŠ,  Nám sv. Martina, Holíč
Materská škola Lúčky, Holíč
1. Súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava

 

Bytové družstvá:

SBD, Majakovského 35, Pezinok
Mestský byt. podnik, Vajasnkého 16, Nové mesto nad Váhom
Bytový podnik Petržalka, Budatínska 1, Bratislava
Bytový podnik Petržalka, Haanova 10 , Bratislava
DUO spoločenstvo vlastn. bytov, Školská 14, Bratislava
OSBD Senica
OSBD Holíč

 

Súkromné firmy:

KIA, Holíč
INSPORTLINE , Bratislava
MW Trade, Holíč
Hotel SAN, Holíč
RCCT, Teslová 19, Bratislava
PNO Consultant, Suché Mýto 1/B, Bratislava
Pekáreň Peter Purgat, Holíč
Stará Sokolovňa, Skalica
Coris, Kovorobotnícka 17, Bratislava
Nafta a.s., Votrubova 1, Bratislava
Slovak Forest services, s.r.o. Bratislava

 

Štátna správa:

Colný úrad, Nitra
Colný úrad, Štúrovo
Colný úrad, Nitra
Ministerstvo obrany SR - Bratislava

 

Kultúra:

Divadlo AHA, Bratislava
Slovenská národna galéria, Bratislava
Mestské Kultúrne Centrum, Gaštanová 19,Bratislava
Centrum divadla, literatúry a vzdelavania, Bratislava
Centrum právnej pomoci, Bratislava
Umelecký súbor Lučnica, Bratislava