PLASTOVE OKNA / Ideal 8000

 1. Profil 6 - komorový, Aluplast, hĺbka zabudowania (šírka) 85 mm, Ug=1,0 W/m2K okno je vybavené  TROMA TESNENIAMI, umožňuje použitie širokého paketu zasklenia do 51 mm.
 2. Výstuž celoobvodová – uzavretá.
 3. Sklo SGG CLIMAPLUS ULTRA SS, (44mm) o prenikanie tepla: Ug=0,6 W/m2K- tzv.teplá rámka
 4. System kovania Winkhaus ActivPilot:
 5. Mechanizmus štvorstupňového vetrania
 6. Blokáda obrátenia kľučky
 7. Kľučka SECUSTIC v štandarde
 8. Zdvihnite krídla - podporuje uzatváranie
 9. Rúrka brzdiaca v závese
 10. Záves umožňujúci ručné vyťahovanie kolíka
 11. Záves ktorý umožňuje  dotisk krídla do rámu
 12. Dve začepy antivlámaňove
 13. Element štelujúci, použitím hríbika antivlámaňového umožňuje väčšiu bezpečnosť proti vlámaniu.
 14. Parapetný profil s tesnenim
 15. Možnosť získať koeficient prenikania tepla Uw=0,76 (W/m2K) pri použití 3 - skle  SGG CLIMATOP ULTRA SS (48mm) o koeficiente unikania Ug=0,5 W/m2K
 16. Posuvné dvere sa dajú vyrobiť maximálne do váhy krídla 200kg.